Κατηγορίες

Ευρετήριο Εκδοτών - Κατασκευαστών

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο
Παρακαλώ εισάγετε το e-mail σας:


Bestsellers
 
SSL
SSL


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το e-bibliomania.gr είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Δ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗΣ - Γ. ΖΗΣΟΥΔΗΣ Ο.Ε.», η οποία εδρεύει στον Δήμο Ζωγράφου (Ιλισίων αρ. 23 - 25, τηλ. 2107712389) (εφεξής «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»). Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας θεωρεί τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων πολύ σοβαρή υπόθεση και γι’ αυτό καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφώνεται πλήρως με όλους τους κανόνες επεξεργασίας τους. Συγκεκριμένα, δεσμεύεται να τηρεί τις σχετικές διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας, μεταξύ άλλων τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ/2016/679), της εθνικής νομοθεσίας (όπως εκάστοτε ισχύει) και τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συλλέγει προσωπικά στοιχεία των υποκειμένων που επισκέπτονται τον διαδικτυακό της τόπο μόνο όταν οι ίδιοι τα παρέχουν εκουσίως. Λόγω των συχνών και ραγδαίων αλλαγών της τεχνολογίας καθώς και των αντίστοιχων προσπαθειών του νομοθέτη να συμβαδίσει η νομοθεσία με αυτές τις αλλαγές, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται να σας ενημερώνει για οποιαδήποτε τροποποίηση στην πολιτική της διαχείρισης προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση διαφωνίας του υποκειμένου με την πολιτική αυτή, οφείλει το ίδιο να διακόψει και να αποφύγει την περιήγηση του στην ιστοσελίδα.
Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνει το υποκείμενο των δεδομένων κατά την εγγραφή του, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (ειδικότερα βλέπε κατωτέρω στο κεφάλαιο «Αποστολή σε τρίτους»), χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Επίσης, εάν τα υποκείμενα των δεδομένων παρέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τρίτων μερών, οφείλουν να έχουν προηγουμένως διασφαλίσει ότι η αποκάλυψη των δεδομένων αυτών στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ (και η επακόλουθη επεξεργασία για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική) είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη λοιπή ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Επί παραδείγματι, τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να παράσχουν προσωπικά δεδομένα τρίτων μερών μόνο κατόπιν προηγούμενης προσήκουσας ενημέρωσής τους και λήψης ειδικής συγκατάθεσης.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας Οδηγίας θα έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ορισμοί:
 • Υποκείμενο Δεδομένων: κάθε φυσικό πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από ή για λογαριασμό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
 • Προσωπικά Δεδομένα: κάθε πληροφορία σε σχέση με ένα προσδιορισμένο ή προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο η οποία αφορά στην φυσική, φυσιολογική, ψυχολογική, συναισθηματική ή οικονομική κατάσταση, την πολιτιστική ή κοινωνική του ταυτότητα.
 • Επεξεργασία: επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (επεξεργασία), κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγματοποιείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά η συλλογή, η καταχώριση, η αποθήκευση, η τροποποίηση, η ανάλυση, η χρήση, η συσχέτιση, η δέσμευση (κλείδωμα), η διαγραφή ή η καταστροφή.
 • ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΧΡΗΣΤΗ

  Κατωτέρω παρατίθεται το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας κατά τη χρήση από το εκάστοτε υποκείμενο του διαδικτυακού της τόπου και την επιλογή των υπηρεσιών της:
  1. Με την απλή επίσκεψη στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας μας:
  2. Διεύθυνση IP: Ο διαδικτυακός τόπος της εταιρείας μας βάσει της διεύθυνσης IP και της χρήσης cookies έχει τη δυνατότητα να προτείνει στον επισκέπτη της περιεχόμενο συναφές με τα ενδιαφέροντά του.
   Η χρήση των cookies, δηλαδή μικρών αρχείων κειμένου με πληροφορίες για τη χρήση του εκάστοτε διαδικτυακού τόπου που αποθηκεύονται στον browser της συσκευής του επισκέπτη, διευκολύνουν την περιήγησή του, τη σύνδεση μέλους, την παροχή των εξατομικευμένων υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, καθώς και την παροχή διαφημιστικού περιεχομένου σχετικού με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του επισκέπτη, ενώ συγκεντρώνουν γενικά στοιχεία για τη χρήση και την απόδοση του site. Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να διαγράψει τα cookies από τον υπολογιστή του, αν και η διαγραφή τους ενδέχεται να επηρεάσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην επόμενη επίσκεψή του στον διαδικτυακό τόπο. Αναλυτικότερα, τα λειτουργικά cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του site και επιτρέπουν στον επισκέπτη να περιηγηθεί και να χρησιμοποιήσει λειτουργίες, όπως ο προσωπικός λογαριασμός του, το καλάθι αγορών και η διαδικασία παραγγελίας. Χωρίς αυτά ενδέχεται να επηρεαστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα cookies επιδόσεων χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των επιδόσεων του site και συλλέγουν πληροφορίες για τον τρόπο που χρησιμοποιείται και για τα σφάλματα που προκύπτουν. Τέλος, τα cookies στόχευσης/διαφήμισης χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά του επισκέπτη, την προβολή στοχευμένων διαφημιστικών μηνυμάτων και προσφορών, και την μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών.
  3. Με τη εγγραφή στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter):
  4. Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): Το υποκείμενο των δεδομένων με την εισαγωγή της ηλεκτρονική διεύθυνσής του δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία μας να του στέλνουμε ενημερωτικά δελτία (newsletter).
  5. Εγγραφή μέλους:
  6. Για την εγγραφή του ως μέλους το υποκείμενο καλείται να συμπληρώσει τα προσωπικά του στοιχεία. Τα προσωπικά στοιχεία που πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή του είναι: ονοματεπώνυμο, κωδικός πρόσβασης (δικής του επιλογής), e-mail, διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα, τηλέφωνο, φύλο, ημερομηνία γέννησης (η ηλικία ζητείται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το άτομο που εκτελεί την εγγραφή ή παραγγελία είναι ενήλικας) και fax. Επιπλέον, του ζητείται να επιλέξει αν θέλει να λαμβάνει Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter).
   Το υποκείμενο δεν υποχρεούται να συμπληρώσει τα ως άνω στοιχεία που αποτελούν προσωπικά του δεδομένα, αλλά χωρίς αυτά δεν θα γίνει η εγγραφή του και θα δικαιούται απλώς να περιηγηθεί στον δικτυακό τόπο, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να παραγγέλνει προϊόντα, δηλαδή θα έχει τα δικαιώματα και τις δυνατότητες του απλού επισκέπτη (βλέπε ανωτέρω) και όχι του εγγεγραμμένου χρήστη.
   Με τη συμπλήρωση των στοιχείων του στις ως άνω περιπτώσεις, το υποκείμενο συναινεί τα προσωπικά του στοιχεία να διατηρούνται αλλά και να επεξεργάζονται από υπολογιστικά συστήματα τα οποία ανήκουν στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ και είναι διαχειριζόμενα είτε από τη ΕΤΑΡΕΙΑ, είτε από τρίτα μέρη/παρόχους τεχνικών υπηρεσιών.

  ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Τα ως άνω στοιχεία θα διατηρηθούν από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε βάση δεδομένων εντός ενός διακομιστή (server) και θα τύχουν επεξεργασίας με αποκλειστικό σκοπό την παροχή των προσφερόμενων από το e-bibliomania.gr υπηρεσιών προς τους εγγεγραμμένους χρήστες, και συγκεκριμένα την υλοποίηση της παραγγελίας μέσω του on-line βιβλιοπωλείου και την καταγραφή αγορών, αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletters) κτλ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που ο εγγεγραμμένος χρήστης έχει αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών-πληροφοριών της.
  Η εισαγωγή των δεδομένων στα πληροφοριακό σύστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ γίνεται πάντα σύμφωνα με το Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, τα προφίλ ασφάλειας και απορρήτου των δεδομένων και τις αρχές της δίκαιης και σύννομης επεξεργασίας δεδομένων.

  ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

  Η πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ το οποίο είναι επιφορτισμένο με την επεξεργασία δεδομένων. Το προσωπικό αυτό επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτού του είδους, προκειμένου να διαχειρίζεται τα αιτήματα των υποκειμένων των δεδομένων. Τα δεδομένα μπορούν να αποκαλύπτονται σε άλλους υπαλλήλους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, για τους ίδιους σκοπούς που εκτίθενται ανωτέρω ή/και για διοικητικούς σκοπούς.
  Περαιτέρω η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται να κοινοποιήσει Προσωπικά Δεδομένα: (1) σε περίπτωση συμμόρφωσης με δικαστική απόφαση, κλήτευση, ένταλμα έρευνας ή άλλη δικαστική διαδικασία, (2) σε περίπτωση συμμόρφωσης με δικαστικές, ρυθμιστικές ή διοικητικές αποφάσεις, (3) για την προστασία και υπεράσπιση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, όταν εγείρονται αγωγές, αξιώσεις ή διαμάχες.

  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ-ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ

  Οι ανήλικοι επισκέπτες/χρήστες έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του διαδικτυακού μας τόπου μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους, ενώ σε περίπτωση υποβολής προσωπικών στοιχείων από ανηλίκους, η εταιρείας μας θα διαγράφει όλες τις σχετικές πληροφορίες.
  Κατά τη συμπλήρωση από το υποκείμενο της ηλεκτρονικής φόρμας ζητείται να συμπληρωθεί η ηλικία του. Αν διαπιστωθεί ότι πρόκειται για ανήλικο άτομο, τότε η εταιρεία μας διαγράφει τα δεδομένα. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που θα λάβουμε έγγραφη συγκατάθεση μέσω e-mail από τον κηδεμόνα του ανηλίκου, ο οποίος έχει επιπλέον την υποχρέωση να δηλώσει και τα δικά του στοιχεία για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της συγκατάθεσης.
  Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 είναι υποχρεωτική η συγκατάθεση του κηδεμόνα του ανηλίκου μόνο στην περίπτωση που εκείνος (ο ανήλικος) δεν έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του.

  ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

  Η Εταιρεία μας παρέχει πληροφορίες σχετικές με την αποστολή των παραγγελιών των εγγεγραμμένων χρηστών αποκλειστικά και μόνο στις συνεργαζόμενες εταιρείες, οι οποίες είναι επιφορτισμένες με την παράδοση των αποστολών μας.

  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Εφόσον το εκάστοτε υποκείμενο των δεδομένων το επιθυμεί, μπορεί οποτεδήποτε να αιτηθεί να ενημερωθεί σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται από την Εταιρεία μας, τους αποδέκτες τους, το σκοπό της τήρησης και της επεξεργασίας τους, καθώς και να τροποποιήσει, να αναθεωρήσει, να διορθώσει ή να διαγράψει πληροφορίες που έχουμε για εκείνο στη βάση δεδομένων μας. Επίσης, εάν δεν επιθυμεί να επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά του Δεδομένα για σκοπούς εμπορικής προώθησης ή αν δεν θέλει να λαμβάνει νέα ή προσφορές από την Εταιρεία μας, μπορεί να απέχει από τη διανομή πληροφοριών και προσφορών με το να απευθυνθεί ανά πάσα στιγμή μέσω e-mail (στη διεύθυνση: info@e-bibliomania.gr), σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν ή/και να ασκήσει τα δικαιώματα που του παρέχει η νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  Τα προσωπικά δεδομένα που γνωστοποιεί το εκάστοτε υποκείμενο στην Εταιρεία μας μέσω του e-bibliomania,gr, είτε κατά την εγγραφή του, είτε και σε μεταγενέστερο στάδιο, συλλέγονται και τυγχάνουν χρήσης και επεξεργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και τις ισχύουσες διατάξεις της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.
  Αναλυτικότερα, τα υποκείμενα των δεδομένων διατηρούν τα εξής δικαιώματα:
 • Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα: Μετά από σχετικό αίτημά τους, τους παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα που τηρούμε.
 • Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης των προσωπικών τους δεδομένων: Εφόσον μας ειδοποιήσουν σχετικά, θα διορθώσουμε τυχόν ανακριβή προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν. Επιπλέον, θα συμπληρώσουμε ατελή δεδομένα εφόσον μας ειδοποιήσουν σχετικά, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα αυτά είναι αναγκαία για τους σκοπούς επεξεργασίας των δεδομένων τους.
 • Δικαίωμα για διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων: Μετά από σχετικό αίτημά των υποκειμένων, θα διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε για εκείνα. Ωστόσο, ορισμένα δεδομένα θα διαγράφονται μόνο μετά από μια καθορισμένη περίοδο διακράτησης, για παράδειγμα επειδή σε ορισμένες περιπτώσεις υποχρεούμαστε εκ του νόμου να διατηρούμε τα δεδομένα ή επειδή τα δεδομένα απαιτούνται για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων απέναντι στα υποκείμενα.
 • Δικαίωμα δέσμευσης των προσωπικών τους δεδομένων: Σε ορισμένες περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο, θα δεσμεύσουμε τα δεδομένα τους, εάν μας το ζητήσουν. Περαιτέρω επεξεργασία δεσμευμένων δεδομένων γίνεται μόνο σε πολύ περιορισμένη έκταση.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής τους: Τα υποκείμενα μπορούν, ανά πάσα στιγμή, να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους στο μέλλον. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων τους παραμένει ανεπηρέαστη από την ενέργεια αυτή έως το σημείο ανάκλησης της συγκατάθεσής τους.
 • Δικαίωμα των υποκειμένων για προβολή αντιρρήσεων κατά της επεξεργασίας των δεδομένων τους: Τα υποκείμενα μπορούν ανά πάσα στιγμή να προβάλουν αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων τους στο μέλλον εάν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα τους στη βάση μίας εκ των νομικών αιτιολογήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6 (1ε ή 1στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Εάν προβάλουν αντιρρήσεις, θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι για περαιτέρω επεξεργασία τους. Η επεξεργασία των δεδομένων τους για σκοπούς διαφήμισης δεν συνιστά νόμιμο λόγο.
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Η εταιρεία μας εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφαλείας προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες από απώλεια, παράνομη ή αθέμιτη χρήση τους, ομοίως και να αποτρέπεται πρόσβαση σ’ αυτά άνευ εξουσιοδότησης. Οι συνεργάτες μας, οι οποίοι μας υποστηρίζουν στη λειτουργία αυτού του διαδικτυακού τόπου, συμμορφώνονται ομοίως με αυτές τις διατάξεις.
  Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, ώστε να τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μόνο για το χρονικό διάστημα που χρειάζεται τα δεδομένα αυτά για τον σκοπό που συνελέγησαν ή μέχρις ότου ζητηθεί η διαγραφή τους (εάν αυτό συμβεί νωρίτερα), εκτός εάν η συνέχιση της τήρησής τους προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής, μετατροπής ή τροποποίησης της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση και μέσα στο υπάρχον ή ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Σας ενθαρρύνουμε να μελετάτε κατά περιόδους την παρούσα Δήλωση προκειμένου να εξετάζετε εάν υπάρχουν τυχόν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

  Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την συλλογή, καταχώρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την συλλογή, καταχώρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο που αφορά την λειτουργία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και η ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία που αφορά την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικότερα ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679.

  Η παρούσα αποτελεί Δήλωση Συμμόρφωσης με τα οριζόμενα στον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 και τον επικείμενο εφαρμοστικό Εθνικό Νόμο.

  Συνέχεια

    Προσφορές          Αναζήτηση          Επικοινωνία          Νέος Λογαριασμός          Είσοδος
  Copyright 2021   Δ.ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗΣ-Γ.ΖΗΣΟΥΔΗΣ Ο.Ε. All rights reserved
  Όροι Χρήσης  |  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων